Search Polish

Rada Nadzorcza

Dominika Kulczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 

 

 

Ma bogate doświadczenie związane z pracą w zarządach, radach nadzorczych i prowadzeniu fundacji. Jest współzałożycielką i prezesem Kulczyk Foundation, organizacji filantropijnej współpracującej z polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, zachęcającej do aktywnego włączania się w wolontariat w krajach rozwijających się, a także współzałożycielką, fundatorką i prezesem polskiego oddziału Green Cross International, trzeciej co do wielkości pozarządowej globalnej organizacji ekologicznej, którą w 1993 r. założył Michaił Gorbaczow. Współzałożycielka grupy firm doradczych „Values” oraz członek forum Crans Montana Young Leaders for Tomorrow.

W Grupie Kulczyk Investments koordynuje działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu i relacji międzynarodowych.

Absolwentka kierunku Sinologia w Katedrze Orientalistyki i kierunku Politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kontynuowała naukę na Uniwersytecie w Szanghaju oraz Uniwersytecie Pekińskim. Wiedzę w zakresie Strategicznej Filantropii zdobywała w Rockefeller Foundation w Nowym Jorku.